ZX81 Listing for fastcat.p


ZX81 program listing for **CAT ASM**SLR/2023**

**CAT ASM**SLR/2023** (fastcat.p)

This is an assembly version of the Cat Animation. It uses direct screen plotting from RLE compressed frames of data.


SYSTEM VARIABLES

PROG  : 16509
D-FILE: 17791
VARS  : 18584
E-LINE: 18585
STKBOT: 18590
STKEND: 18590


LEGEND

9999 means line number
PRINT means treat as KEYWORD P


PROGRAM LISTING

   1 REM /,**CAT ASM**SLR/2023**
30208 LN F?LN EúE£RND)INT ñ;ö4Yú?
7(UNPLOT 5PAUSE RND60RND5ORNDRND
<E0RNDERROR 7RND><(UNPLOT ?SIN
RND60RNDM.RNDLPRINT LET CHR$ õY4
CLEAR LN LOOP DPOKE U.RNDRETURN
RETURN ASN TRND?NRND4 ñ
8192 4 ñ
5632 ñ ñ ñ ñ
2816 ÷ ò ñ ñ
2048 = ñ ñ
1792 ? ñ ò ó ò ñ ñ
1280 ( ñ ò ñ ò ò ñ ñ
 256 ! " ñ ò ô ñ
 384 ñ ô õ " õ ò ñ
1024 < ñ ñ ñ ñ ñ
 768 / ñ ñ ñ ñ
 512 ñ ñ . ñ
1024 , ñRETURN 4 ñ
8192 4 ñ
8192 ú ÷ ô õ ó ñ ò ñ
2048 ÷ ô õ ô ò ñ
1792 - ñ ñ ñ
1280 ( ñ ñ ó ó ñ ñ
1408 ñ ö $ ò ó ñ ñ
1280 ó ó ù ò ñ ó ô ñ
 768 ñ ó $ ñ ó ó ò ñ
1024 > ñ ö ò ñ
 512 < ò ÷ ñ
6144 ö ñRETURN 4 ñ
8192 $ õ : ñ
2816 õ ò ! ñ ó ñ
2304 ù õ ñ ô ò ñ
2048 ? ñ ô ñ ñ ñ
1792 ò ñ õ ñ ú ñ ó ñ ñ
1536 ó ñ ô ñ ñ ò ÷ ñ ñ ó ñ ñ
 256 ó ñ ô ñ ô õ ñ ñ ö ñ
2304 ñ ó ÷ ñ ñ ñ ñ ñ ö ñ
2560 ! ò ó ó õ ñ
2816 ÷ ñ ö ò ô ñ
2560 ! ñ ! ñ ó ñ
5120 ! ñ ò ñRETURN 4 ñ
8192 : ô : ñ
3072 ô ò £ ñ
1536 ! ò ö ñ ó ñ
1280 õ ñ ú ñ ô ò ó ñ
 768 ö ñ ò ñ ! ô ò ñ ò ñ
 896 ñ ò ñ ó ñ ú ñ ñ ñ
3328 ñ ò ñ ñ ÷ ô ò ñ
3584 ñ ò ñ ö ö ñ
3584 ñ ñ ñ ò " ñ
3840 ñ ò " ñ
4096 ó ñ " ñ
5120 ú ñRETURN 4 ñ
8192 4 ñ
 512 ô õ ? ñ
 256 ö ô õ ò ÷ ñ õ ñ
 256 ù ñ ÷ ò ó ó õ ñ
2560 ú ó ó ñ ô ñ
2560 ) ñ ó ñ
2560 ÷ ñ õ ô ô ñ
2816 ñ ! ñ ò ! ñ
2816 ö ñ ñ ñ ú ñ
2816 ñ ñ ô ñ ñ ñ " ñ
2560 ñ ñ ó ñ : ñ
2816 ñ ò ( ñRETURN 4 ñ
 256 0 ñ
1024 / ñ
2048 ó ô " ñ ò ñ
2816 ô ò ÷ ô ñ ñ
2560 ù ó ñ ó ô ñ ñ
2304 $ ñ ÷ ñ ñ
2304 ) ô ñ ñ
2304 ô ó ù ñ õ ñ
2048 ô ñ ó ù ñ ñ ô ñ
1792 ò ó £ ó ô ñ
1792 ñ ñ - ñ
2048 ñ ñ + ñ
2304 < ñCOPY OR LN ERROR ?Kò
OR TAN INT COPY   6RESTORE
DPOKE LN LOOP DPOKE ERESTORE
DPOKE F?P4PAUSE TAN
   2 RAND USR VAL "16514"