ZX81 Listing for bolt.p


ZX81 program listing for **BOLT**SLR/1984*******

**BOLT**SLR/1984******* (bolt.p)

Simple graphic program of a lightning bolt, should just run!


SYSTEM VARIABLES

PROG  : 16509
D-FILE: 17446
VARS  : 17471
E-LINE: 17472
STKBOT: 17472
STKEND: 17472


LEGEND

9999 means line number
PRINT means treat as KEYWORD P


PROGRAM LISTING

  10 REM **BOLT**SLR/1984*******
  20 LET X=39
  30 LET Y=43
  40 LET X1=7
  50 LET Y1=21
  60 FOR Z=0 TO 10
  70 LET X1=X1+1
  75 LET Y1=Y1+.2
  80 GOSUB 1000
  90 NEXT Z
 100 LET X=50
 110 LET Y=30
 120 LET X1=7
 130 LET Y1=21
 140 FOR Z=0 TO 6
 150 GOSUB 1000
 160 LET X1=X1+2
 170 LET Y1=Y1+1
 180 NEXT Z
 190 LET X=19
 200 LET Y=0
 210 LET X1=50
 220 LET Y1=30
 230 FOR Z=0 TO 10
 240 GOSUB 1000
 250 LET X1=X1-1
 260 LET Y1=Y1-.2
 270 NEXT Z
 280 FOR D=0 TO 360
 290 LET R=D*PI/180
 300 LET X=30+16*COS R
 310 LET Y=20+16*SIN R
 320 PLOT X,Y
 330 NEXT D
 340 PRINT AT 16,18;"¸¸¸¸¸¸º¸¸¸¸
¸¸¸";AT 17,18;"¸÷² ö´¶µõ ó ó¸";
AT 18,18;"¸÷²ôõ´´µõ    ¸";AT 19,
18;"¸² ñ¶²öµ     ¸";AT 20,18;"¸¸
¸¸¹¸¸¸¸¸¸¸¸¸"
 999 STOP
1000 LET A=X-X1
1010 LET B=Y-Y1
1020 LET C=(A AND ABS A>=ABS B)+
(B AND ABS B>=ABS A)
1030 IF C=0 THEN LET C=0.1
1040 FOR F=0 TO C STEP SGN C
1050 PLOT X+A/C*-F,Y+B/C*-F
1060 NEXT F
1070 RETURN
1100 SAVE "BOLT"
1110 RUN